Natuurboerderij

b

Handen uit de mouwen op de boerderij

Op de boerderij is er steeds werk in overvloed. Welke activiteiten er gebeuren tijdens je boerderijvakantie is uiteraard afhankelijk van het seizoen. We zijn geen kinderboerderij maar een echte actieve boerderij. Naast het werk in de stal, bij de dieren en op het veld is er ook heel wat administratief werk.

Echt meehelpen op de boerderij is natuurlijk heel moeilijk voor kinderen. Meelopen met de boer kan wel. Spreek Kurt gerust aan wanneer je hem ziet en je bent altijd welkom om mee te lopen bij wat er op dat moment te gebeuren staat.

Kom je op hoevevantie in april, dan staan de koeien nog hun laatste weken op stal en dient er gevoederd te worden, zeer leuk met jonge kinderen. Tijdens de lammertijd, van februari tot april, vragen de schapen extra zorgen. Misschien kan je samen met je kinderen wel een lammetje pap geven. In het voorjaar wordt de potstal uitgemest. Tijdens het graasseizoen wordt de schaapskudde geregeld omgeweid in de reservaten. Dan is het tijd voor de herdershonden Lynn, Spot en Fly om hun kunstjes te laten zien en de schaapskudde veilig van het ene gebied naar het andere te brengen. In mei worden de schapen geschoren. In volle zomer staat hooien op het programma. Misschien kan je wel meerijden op de tractor tijdens je boerderijvakantie! In de herfst worden de voorbereidingen getroffen voor de nakende stalperiode. Het ganse jaar door worden er kalveren geboren. Wie dit kan meemaken zal dat nooit vergeten.